Projecten

Project Junbesi

Ons eerste project is de bouw van een Secundary School in Junbesi. Tijdens de aardbeving in 2015 is deze ingestort.

Bouw Secundary School

In overleg met het bestuur van de school en dorpsgenoten is een ontwerp tot stand gekomen voor een aardbevingsbestendig gebouw met drie verdiepingen. De school krijgt ook een dorpsfunctie, namelijk een dorpshuis met keuken op de begane grond. De lokale gemeenschap denkt actief mee en voelt zich betrokken.

Realiseren Technische School

Een voormalig schoolleider, Kazi Sherpa, heeft ons benaderd met een degelijk plan voor de realisatie van een technische school in Junbesi. Dit plan is voortgekomen uit zijn frustratie dat veel talent na de Secundary School geen vervolgonderwijs geniet. Of nog erger voortijdig stopt met onderwijs. Consequentie is dat veel jonge mensen na de Secundary school in de regio een leven in armoede wacht. De meesten vertrekken dan ook naar Kathmandu of naar het buitenland als arbeidsmigrant.

Junbesi heeft een duidelijke regiofunctie voor de regio ‘Solukhumbu’. De technische school wil dan ook vakmensen opleiden tot timmerman, smid, elektricien etc. In de regio is een grote behoefte aan vakmensen, maar ook in de Kathmandu-vallei vinden vakmensen makkelijk werk. Als men na de genoten praktijkopleiding toch besluit naar de grote stad te willen verhuizen dan heeft men ook daar meer kans op de arbeidsmarkt met een goede opleiding.

Om de Technische School te starten zijn vakdocenten nodig. Bewust wordt ervoor gekozen om vakmensen, die uit het district komen, op te leiden tot leraar. Dit mede om betrokkenheid en eigenaarschap te bewerkstelligen van de bewoners van Junbesi en haar omgeving.

Tevens willen we volwassenen cursussen aanbieden waarbij ze hun beroepsvaardigheden kunnen vergroten of werkzaam kunnen worden in een ander beroep.

De Stichting ziet het project in Junbesi als pilot en wil dit concept verder uitrollen in Nepal. De Nepalese stichting CNF ondersteunt ons hierbij.

Bouw Huisvesting Studenten

Ook is het noodzakelijk om hostels voor jongens en meisjes te bouwen die naar de Technische school zullen komen.

We verwachten dat er veel belangstelling zal zijn omdat er in het Solukhumbu district, dat zo groot is als de provincie Overijssel, geen Technische School is. De Technische School heeft derhalve een regionale functie. De kinderen die te ver van de school wonen kunnen dan verblijven in het hostel.

Scroll naar boven