Over ons

In maart 2022 hebben we, Rameshowr(Ram) Budhathoki, Casper Kolkman en Tineke Knol, de Stichting SDN opgericht om onze doelen te kunnen verwezenlijken.

We werken nauw samen met een Non Governmental Organisation (NGO), genaamd Changunaryan Foundation (CNF) die onze belangen behartigt. Ook deze stichting kent geen winstoogmerk en heeft een NGO status. We zijn met CNF een samenwerkingsverband aangegaan.

Het bestuur bestaat uit

Rameshowr Budhathoki
Voorzitter
Tineke Knol
Secretaris
Casper Kolkman
Penningmeester

Tevens wordt het bestuur ondersteund door 4 extra leden die als adviseurs en praatpalen zullen helpen

Mr. Drs. José Clarisse
Mr. Drs. José Clarisse. Jurist.
Dr. Ir. Marja de Jong
Dr. Ir. Marja de Jong. Adviseur publieke gezondheid.
Drs. Ing. Mirjam Kolkman
Drs. Ing. Mirjam Kolkman. Trainer en Organisatieadviseur.
Henk Jan Knol
Ir. Henk Jan Knol. Founder van Topicus en commissaris van Topicus.com.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten. Jaarlijks vindt er een financiële verantwoording plaats. De stichting SDN beschikt over de ANBI status.

Rekeningnummer van de stichtingKVK: RSIN van de instellingKVK: Handelsregister Hengelo (O)Email
NL08RABO018977507686377844685887811info@ssdn.nl
Rekeningnummer van de stichtingNL08RABO0189775076
KVK: RSIN van de instelling863778446
KVK: Handelsregister Hengelo (O)85887811
Emailinfo@ssdn.nl

Financieel beleid van de stichting Social Development Nepal (SDN)

Beloningsbeleid
Het bestuur van CNF is onbezoldigd.

Herkomst van middelen
Gelden die besteed worden aan onze projecten worden geworven bij goedwillende filantropische instellingen en natuurlijke personen. Daarnaast worden aanpalende activiteiten georganiseerd om fondsen te werven.

Beheer van vermogen en bestedingen
De stichting SDN beheert het vermogen zo risicomijdend als mogelijk. Het toezicht op het beheer vindt plaats door het bestuur en de Rabobank. Uit het jaaroverzicht volgen de inkomsten en uitgaven van de stichting.

Downloadbare documenten

Jaarverslag 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2023
Scroll naar boven