Empowering the next Generation through Education in Nepal

Onderwijs is een recht van elk kind, waar hij of zij ook woont. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor veel kinderen in Nepal die onder de armoedegrens leven. Nepal is één van de armste landen ter wereld. De duurzaamste vorm van armoedebestrijding is goed onderwijs. Daarom willen wij het voor deze kinderen mogelijk maken dat zij kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen.

Zelfbeschikking door onderwijs

Families zijn hecht in Nepal. Ze vormen een sociaal vangnet voor ieder individueel familielid. Om economische redenen worden echter veel families uit elkaar getrokken. Om een gezin of familie te onderhouden wordt meestal ongeschoold werk uitgevoerd ver weg van Nepal. Binnen Nepal speelt dit ook. De trek naar Kathmandu vanuit de regio’s is groot. De sociale consequenties zijn groot. Veel kinderen kennen alleen een vader of moeder op grote afstand. Veel intellectueel kapitaal blijft onbenut.

Uw bijdrage

Wilt u meer weten of een bijdrage leveren aan een van onze projecten, neemt u dan contact op met onze secretaris.

Scroll naar boven