doelstellingen

Ons doel is het verbeteren van leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs te verbeteren.

Onderwijs is de basis van iedere beschaving. Onderwijs geeft mensen grip op hun eigen toekomst. Economische zelfstandigheid door onderwijs geeft mensen de keuze waar en hoe te werken. En dat werkt in onze visie als vliegwiel om te zorgen dat mensen in het gebied blijven en daar hun geld kunnen verdienen. Wij willen dit bereiken door projecten te realiseren waarin wij onderwijsinfrastructuur realiseren. Hierbij is lokale betrokkenheid en eigenaarschap van de lokale bewoners cruciaal.

Hanging clothes with mountains background
“de vader werkt in Dubai als schoonmaker”
“de vader werkt in Dubai als schoonmaker”

Zo willen we zowel kinderen als volwassenen stimuleren om op een duurzame wijze hun economische situatie te verbeteren. Ons doel is dat zij kunnen ontsnappen uit armoede die vaak al generatie op generatie bestaat. En ook als onverdeelde familie kunnen leven in Nepal.

School in Junbesi Project

We zijn nu bezig met de bouw van een Secundary School en Technische School in Junbesi (Solukhumbu District). Waarbij we nauw samenwerken met de inwoners van Junbesi en het schoolbestuur.

We gaan praktijkopleidingen aanbieden zoals houtbewerking, smid, elektricien, landbouw etc. Met als doel dat de jonge mensen ook in hun eigen leefomgeving een bestaansrecht hebben.

Tevens willen we volwassenen cursussen aanbieden waarbij ze hun beroepsvaardigheden kunnen vergroten of werkzaam kunnen worden in een ander beroep. Veel jonge mensen verlaten de kleine dorpen en trekken naar de steden zonder enige vorm van Tertiair onderwijs. De keuze van deze jongeren wordt veelal door en uit armoede genomen.

Als men na de genoten praktijkopleiding toch besluit naar de grote stad te willen verhuizen dan heeft men ook daar meer kans op de arbeidsmarkt met een goede opleiding.

De Stichting ziet het project in Junbesi als pilot en wil dit concept verder uitrollen in Nepal. De Nepalese stichting CNF ondersteunt ons hierbij. Ook deze stichting kent geenwinstoogmerk en heeft een NGO status.

Scroll naar top